ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี

 

งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี

2
8
งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี
6
3
งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี
5
2 8 งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี 6 3 งานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรี 5

  ปัญหาของสนามบินอู่ตะเภา คือเกิดการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีตและเป็นโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต ทำให้เกิดปัญหาการขยับตัวของพื้นคอนกรีต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการใช้งานของสายการบินต่างๆที่ใช้พื้นที่

ทางสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จึงได้ไว้วางใจให้ SM INTERGROUP CO.,LTD เข้าแก้ปัญหาโดยใช้วิธี Sub Sealing คือการใช้วัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของแผ่นคอนกรีตและเป็นโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต สามารถแก้ปัญหาโดยปิดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นคอนกรีต ให้กลับมาใช้ได้เช่นเดิม

 

ผลงานของเรา

 

งานเติมเต็มโพรงคอสะพานด้วยวิธี Sub sealing ของ American School of Bangkok

 

งานเติมเต็มโพรงคอสะพานด้วยวิธี Sub sealing ของ American School of Bangkok

งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน4
งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน3
งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน2
งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน1
งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน
งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน4 งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน3 งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน2 งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน1 งานเติมเต็มโพรงคอสะพาน

งานเติมเต็มโพรงคอสะพานด้วยวิธี Sub sealing บริเวณ American School of Bangkok ถนนบางนา-ตราด โดยใช้วัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเซตตัวเร็ว ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการทรุดตัวของผิวการจราจร

 

 ผลงานของเรา

 

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของโรงพยาบาลสัตว์อินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของโรงพยาบาลสัตว์อินทนนท์ จ.เชียงใหม่

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม4
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม3
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม2
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม1
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม4 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม3 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม2 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม1 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม

 เสาเข็มไมโครไพล์ เหมาะสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จำกัดอย่างแน่นอน โดยเสาเข็มไมโครไพล์เป็นเสาเข็มที่มีความหนาแน่นและความแข็งแกร่งทนทานสูง วิศวกรส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์ในการต่อเติมบ้านเพื่อรองรับน้ำหนักในส่วนที่ต่อเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลงานของเรา

 

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด

 

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด

งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด4
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด1
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด2
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด3
งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด4 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด1 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด2 งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด งานเสริมความแข็งแรงของส่วนต่อเติม ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด3

 

ผลงานของเรา

 

งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 

งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN

งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN
งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 4
งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 3
งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 2
งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 1
งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 4 งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 3 งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 2 งานยก-ปรับระดับพื้นคอนกรีตโกดังสินค้า อ.ลำลูกกา ด้วย PU RESIN 1

 

 ผลงานของเรา

 

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 

 

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 3
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 1
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 5
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 4
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 2
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 3 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 1 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 5 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 4 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 2

 เป็นวิธีหนึ่งวิธีในการซ่อมแซมผสานรอยร้าวโดยอัดฉีดน้ำยาอีพ็อกซี่ (Epoxy) เข้าไปในรอยร้าว น้ำยาอีพ็อกซี่ที่มีแรงยึดเกาะสูงและรับกำลังอัดได้ โดยการใช้อัดน้ำยาอีพ็อกซี่ ด้วยแรงดันเข้าไปในรอยร้าวจะผสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกัน วิธีการนี้เหมาะสำหรับงานซ่อมรอยร้าวที่ไม่มีการขยายรอยเพิ่มแล้ว รวมถึงขนาดของรอยร้าวที่เล็กมากไปจนถึงรอยร้าวขนาด 5 มิลลิเมตร ในบริเวณคอนกรีตที่มีความแห้ง เช่น ภายในอาคาร เสา คาน พื้น

 

ผลงานของเรา

 

งานซ่อมพื้นผิวคอนกรีตลานจอดรถ อาคารสำนักงานใหญ่ บ. เบทาโกร

โดยวิธี EPOXY INJECTION

 

งานซ่อมพื้นผิวคอนกรีตลานจอดรถ อาคารสำนักงานใหญ่ บ. เบทาโกร โดยวิธี EPOXY INJECTION

งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 5
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 2
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 1
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 4
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 3
งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 5 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 2 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 1 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 4 งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION งานซ่อมรอยร้าวคอนกรีต ซ่อมรอยรั่วซึม ด้วย โดยวิธี EPOXY INJECTION 3

 

 ผลงานของเรา

 

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต

 

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต

งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต3
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต1
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต2
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต5
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต4
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต7
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต6
งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต3 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต1 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต2 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต5 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต4 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต7 งานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานคอนกรีต6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *