ธุรกิจของเรา

 • ธุรกิจของเรา

  ธุรกิจของเรา

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน

  ธุรกิจของเรา

  ธุรกิจของเรา23
  ธุรกิจของเรา15
  ธุรกิจของเรา11
  ธุรกิจของเรา12
  ธุรกิจของเรา13
  ธุรกิจของเรา
  ธุรกิจของเรา17
  ธุรกิจของเรา16
  ธุรกิจของเรา22
  ธุรกิจของเรา14
  ธุรกิจของเรา9
  ธุรกิจของเรา18
  ธุรกิจของเรา21
  ธุรกิจของเรา10
  ธุรกิจของเรา8
  ธุรกิจของเรา24
  ธุรกิจของเรา19
  ธุรกิจของเรา7
  ธุรกิจของเรา4
  ธุรกิจของเรา20
  ธุรกิจของเรา1
  ธุรกิจของเรา2
  ธุรกิจของเรา6
  ธุรกิจของเรา5
  ธุรกิจของเรา3
  ธุรกิจของเรา23 ธุรกิจของเรา15 ธุรกิจของเรา11 ธุรกิจของเรา12 ธุรกิจของเรา13 ธุรกิจของเรา ธุรกิจของเรา17 ธุรกิจของเรา16 ธุรกิจของเรา22 ธุรกิจของเรา14 ธุรกิจของเรา9 ธุรกิจของเรา18 ธุรกิจของเรา21 ธุรกิจของเรา10 ธุรกิจของเรา8 ธุรกิจของเรา24 ธุรกิจของเรา19 ธุรกิจของเรา7 ธุรกิจของเรา4 ธุรกิจของเรา20 ธุรกิจของเรา1 ธุรกิจของเรา2 ธุรกิจของเรา6 ธุรกิจของเรา5 ธุรกิจของเรา3

  1

  โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำทิ้ง ที่แผนโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตกาญจนบุรี และ จันทบุรี

   

  งบประมาณ 1,740,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

  สัญญาจ้างเลขที่ จ.บท.(ธก) – 014/2556

  2

  โครงการ ปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีต ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ขาเข้า จำนวน 12 ช่องทาง

   

  งบประมาณ 6,990,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง การทางพิเศษประเทศไทย

   

  สัญญาจ้างเลขที่ 6000000929

  3

  โครงการ ติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา ตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมลักษณะเฉพาะการตีเส้นบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0204, 0205, 0206 ตอนแก่งเสี้ยน – แยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่ – ทองผาภูมิ ระหว่าง กม. 86+000 – กม. 199+826

  งบประมาณ 1,696,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ กจ.(ส) 69/2559

   

   

   

  4

  โครงการ ปรับปรุงพื้นผิวจราจรหน้า-หลัง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์)

   

  งบประมาณ 15,041,660.90 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง การทางพิเศษประเทศไทย

   

  สัญญาจ้างเลขที่ 6300000183

   

   

  5

  โครงการ ซ่อมผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนสามแยกจรเข้สามพัน – ดอนแจง ระหว่าง กม. 69+330 – กม. 82+010 (เป็นแห่ง ๆ)  

   

  งบประมาณ 1,773,240 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ สพ.2/19/2553

   

  6

  โครงการ ปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนสนามธูปเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง ตอนที่ 3 ที่ กม. 31+984 (บริเวณต่างระดับรังสิต) LT. ปริมาณงาน 830 ตารางเมตร

   

  งบประมาณ 987,700 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ปธ. 55/2559

   

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

   

  7

  โครงการ ทำงานสะพาน (ทาสีน้ำปูนโดยใช้สารโพลีเมอร์) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม. 1+319 – กม. 13+660 ด้านทางซ้าย (ด้านนอกผิวทาง) ปริมาณงาน 17,936.61 ตร.ม.

   

  งบประมาณ 1,426,976.40 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ธบ.71/2558

   

  8

  โครงการ ซ่อมผิวคอนกรีต โดยวิธี (Sub Sealing) ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอนชลบุรี – บ้านบึง ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 2+000 ปริมาณงาน 47,000 กก.

   

  งบประมาณ 1,773,240 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ชบ.1/2554

   

   

  9

  โครงการ เครื่องหมายนำทาง ปุ่มสะท้อนแสง 360 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ดังนี้

  ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง – ฉวาง ระหว่าง กม. 24+070 – กม. 31+420

  ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 18+293

  ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ – น้ำตก ระหว่าง กม. 28+250 – กม. 36+500

  ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน – เหนือคลอง ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 13+480

  ทางหลวงหมายเลข 4228 ตอน ถ้าพรรณรา – ทานพอ ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 11+400

  ทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง – จำปา ระหว่าง กม. 2+800 – กม. 6+800

  งบประมาณ 1,995,501 บาท

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

  สัญญาจ้างเลขที่ ทส.19/2558

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

   

  10

  โครงการ ทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ย่า – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม. 5+900 – กม. 9+900 ปริมาณงาน 26,500 ม.

  งบประมาณ 1,983,700 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ คค 0625.1/135

   

  11

  โครงการ ติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค ระหว่าง กม. 59+550 – กม. 62+880 ปริมาณงาน 1,998 อัน

  งบประมาณ 998,001 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ อย. 6/2558

   

  12

  โครงการ งานเปลี่ยนวัสดุอุดรอยต่อเดิมออกแล้วเปลี่ยนวัสดุใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง – กันตรัง กม. 124+265 – กม. 126+275 ปริมาณงาน 2.010 กม.

  งบประมาณ 1,521,753 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ตง. 40/2558

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

  13

  โครงการ ผลิตและติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทางชนิดหมุดสะท้อนแสง 360 องศา ในทางหลวงหมายเลข 4033 ตอน ในช่อง – ในไร่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.5+310, ทางหลวงหมายเลข4034 ตอน ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง ระหว่าง กม.3+750 – กม.11+950, กม.18+000 – กม.24+000 และทางหลวงหมายเลข4151 ตอนบางขัน – ลำทับ ระหว่าง กม.76+693 – กม.85+693, กม.90+693 – กม.103+693 ปริมาณงานรวม 3,910 อัน

  งบประมาณ 1,947,180 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ กบ.48/2558

   

  14

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ – แยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง ระหว่าง กม.244+350 – กม.246+350

  งบประมาณ 1,951,208 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ กค0656(พ.1)/7/2559

   

  15

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนขุนตาล – อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 – กม. 503+506 ปริมาณงาน 21,420 ม.

  งบประมาณ 1,993,776 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ลพ./17/2557

   

   

   

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

   

  16

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 1039 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงสันเงิน – ขามแดง ระหว่าง กม.15+450 – กม.18+579 (NB.,SB.) ปริมาณงาน 19,046 ตร.ม.

  งบประมาณ 1,775,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ คค0616.7/พ.1/9/2558

   

   

   

  17

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพะยอม ระหว่าง กม.36+500 กม.38+700 ปริมาณงาน 23,376 ม. จำนวน 2 รายการ

  งบประมาณ 1,944,400 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ คค0616.2/พ.1/31/2557

   

  18

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.5+900 – กม.9+900 ปริมาณงาน 26,500 ม.

  งบประมาณ 1,983,700 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ สพ.11/2558

   

   

   

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

   

  19

  โครงการ ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงชัยนาท ปริมาณงาน 3,094 ต้น

  งบประมาณ 1,980,660 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ ชน.32/2559

   

  20

  โครงการ ขัดและทาสีโพลิเมอร์ผสมน้ำปูนซีเมนต์บริเวณคอนกรีต Barrier ร่องกลางและราวสะพาน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน หนองรี – หนองขาม ระหว่าง กม.77+000- กม.98+644(เป็นช่วง ๆ) รวมปริมาณงาน 41,745 ตร.ม.

   

  งบประมาณ 2,883,515 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ บทพ.2/37/2559

   

   

  21

  โครงการ เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 322 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ยา – ดอนเจดีย์ ระหว่าง กม.5+900 – กม.9+900 ปริมาณงาน 26,500 ม.

  งบประมาณ 1,983,700 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ สพ.11/2558

   

   

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

   

  22

  โครงการ สร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตราฐานที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่

   

  งบประมาณ 2,370,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

   

  สัญญาจ้างเลขที่ จ.บท.(ธก) – 024/2556

   

  23

  โครงการ อุดรอยแตก ในทางหลวงหมายเลข 357 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี ที่สะพาน กม.18+935 และที่ กม.22+280 ปริมาณงาน 22,487 กก.(398 ตร.ม.)

   

  งบประมาณ 336,855.26 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ สพ.8/2553

   

  24

  โครงการ ซ่อมแผ่นพื้นคอนกรีต โดยวิธีอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นและปรับระดับแผ่นพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัวด้วยโพลียูรีเทน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี(ต่อเขตแขวงฯ กาญจนบุรี – สุพรรณบุรีที่2) – สุพรรณบุรี ระหว่าง กม.88+590 – กม.88+640 ขาออก กทม. ด้านซ้านทาง ปริมาณงาน 420 กก.

   

  งบประมาณ 244,860 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวง

   

  สัญญาจ้างเลขที่ สพ.20/2553

   

   

   

  ธุรกิจของเรา

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน (ต่อ)

   

  25

  โครงการ ปรับปรุงสถานีเดินรถสุพรรณบุรี

   

  งบประมาณ 3,000,000 บาท

   

  ผู้ว่าจ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด

   

  สัญญาจ้างเลขที่ บขส.501/718