วิสัยทัศน์

 • วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

   

  เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการขนาดใหญ่ งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยจะส่งมอบและรักษาไว้ซึ่งผลงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดไป

  วิสัยทัศน์-
  วิสัยทัศน์-คือ-Vision-คือ-วิสัยทัศน์-หมายถึง-ตัวอย่าง-วิสัยทัศน์-องค์กร-บริษัท

  Vision

  We are the country’s leading company that has been recognized as an expert in such as the reinforced concrete road construction; large project steel infrastructure development work as well as project management related to construction or development of various infrastructure which maintain the best result and services to responding to the needs of both government agency and private clients accurately and continuousl