ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

 

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท โดยการบริหารงานของ คุณสงกรานต์ มหวนมาลิน ร่วมกับ คุณปวีณา ทองนิยม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วมากกว่า 100 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 300,000,000บาท โดยผลงานดังกล่าวล้วนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 2/286 หมู่ 14 หมู่บ้านชัยภัทรวิลเลจ ถนนสุขาภิบาล1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 และในส่วนของสาขาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/2 หมู่ 1 โครงการสำเภาทองแฟคทอรี่แลนด์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ความชำนาญในงานก่อสร้าง

บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมและปรับยกระดับพื้นคอนกรีต สิ่งก่อสร้าง อาคาร        ที่อยู่อาศัย โดยวิศวกรและทีมงานประสบการณ์ความชำนาญระดับมืออาชีพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้ส่งมอบผลงานที่ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจ ด้วยผลงานที่คุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

ความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มบริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพประกอบด้วย วิศวกรเฉพาะทางผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ดำเนินโครงการไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกว่า 10 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *